Je Současná Zprávy Kultura Dost Kritická?

K posouzení kritika mě inspiroval rozhovor s Milanem Jungmannem (Reflex, 19 ), legendární šéfredaktor nejnovejsi zpravy ze sveta noviny v padesátých letech, kdy se stal téměř nemožné psát kritické současná poezie. Všemocná Komunistická strana tehdy ovládala zprávy kultura. Za což bylo velmi nepochopitelné, jak si časopis Svazu spisovatelů může dovolit kritizovat své členy. Na druhou stranu, jen kvůli tomu, že chybí potřebná kultura dnes, museli odsoudit dobré knihy. Vytvořilo to velmi zvláštní situaci.Po pádu komunistického režimu by se zdálo, že s ním skončila i cenzura. Ale ona neskončila a nikdy neskončí. Cenzura má totiž zajišťovat dodržování platných zákonů dané země.
Ovšem cenzuru lze lehce zneužít. Média by měla poskytovat prostor pro určitou názorovou konfrontaci. Tato konfrontace mnohdy probíhá formou kritiky. Člověk bohužel není psychicky vystavěn tak, aby kritiku snášel bez problémů, skutečně vyspělý jedinec se ji může pouze naučit přijímat a vyvozovat z ní pro sebe nějaké důsledky.
Kritika totiž obohacuje, obohacuje tím, že nutí druhé k vývoji a k neustrnulosti. Projevuje odlišný názor, který každý potřebuje slyšet, ač se mu zdá nepříjemný. Proto snad vznikají debatní televizní programy, …