Řeč Lásky Kosmické

Extravagantní vesmírná rýmovačka nijak nezapadá do současné poetické tvorby, vymyká se všemu, na co jste zvyklí. Ale kdo ví, možná že za hranicemi naší dimenze, možná že v naší galaktické budoucnosti ji jedna milující bytost bude šeptat do mikrofónu jiné milující bytosti. Nejlepší Poezie na Neraweb.

Rotuji k tvým baryonům ze stříbřité galaxie hvězd,
chci vůní svých kvarků se do tvé fotosféry vnést.
chci v interakci tvé elektrony na svou dráhu svést,
svými optickými efekty se do tvého vizuálu vplést.

Jsem sublimovaná z vesmírného třesku,
saturovaná výbojem magnetického blesku.
Jsem rezonance elementárního superspinu,
jsem fenomén gigantického ultračinu.

Jsem tvá simulovaná iluze, kosmická extravize,
tvá pulsující dimenze, polarizovaná kolize.
Jsem impulsivní gamapotence, synchronní existence,
tvoje hvězdná transcedence, astrální inteligence.

Až akceleruji tě v gravitačním víru,
aktivuji tvou genetickou perspektivu,
ty akumuluješ plazmu v multierekcích vesmíru
a tvůj kulminující modul exploduje v černou díru.

Pak stimuluji tvé odmrštěné hormonální zóny,
svými světelnými pulsy mé irizované koróny
absorbuji tvé efektivní vibrující fotony
a transmutuji jejich vzorce v biotermální klony.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *