Neraweb News: Přejmenovali Město Po Savkovi!

Tomáš Savka se narodil v Horním Slavkově, kterému se po jeh o účasti v prvním ročníku Super Star začalo s nadsázkou říkat Horní Savkov. Soutěžil s číslem 3614 a nakonec se umístil na čtvrtém místě. Od začátku působil dojmem slušného chlapce s dobrým vychováním, hudebním sluchem a hlasem – co si budeme namlouvat – někde v lepším průměru. Nejvíce se Tomášovi líbilo ve swingu, ale nepohrdl ani písněmi Robbieho Williamse a tak si také na krátkou dobu vysloužil pověst „českého Robbieho“.

Opravdovým vyznavačům Robbieho musely Tomášovy snahy o jeho napodobení přijít trapné, nebo alespoň směšné. Vždyť před nimi stál ještě donedávna absolutně neznámý mladík odněkud ze západních Čech, snažil se ze sebe vydolovat to nejlepší a tvářil se – mírně řečeno – dost ambiciózně a sebevědomě. Právě Tomášovo sebevědomí mi vždy přišlo dosti zarážející. Jaký k němu měl důvod? Je nezpochybnitelný fakt, že zpíval rozhodně lépe než Standa Dolínek, který si na porotu i diváky vymyslel, nutno přiznat, šikovný trik – naučil se zazpívat bolestivou a krásnou písničku „Killing Me Softly“ a tou nás všechny dostal (nebo chcete-li, jemně zavraždil). …

Mozartova Hudba, Která Ještě v Čechách Kultura Dnes

K uctění 250. výročí narození W. A. Mozarta je připraven projekt MOZART PRAHA 2006. K jeho realizaci se sdružily přední zprávy kultura instituce a organizace garantující jeho vysokou kultura dnes a profesionální úroveň. Více jak 150 koncertů, divadelních představení, recitálů a výstav zaměřené na dílo W.A. Mozarta přinese jedinečnou možnost poznat nejen všechna jeho díla, jež jsou svým vznikem spjata s Prahou, ale i nahlédnout do dalšího obdivuhodného potenciálu jeho skladeb.

Během roku zazní skladatelovy klavírní koncerty, oratoria, kantáty, symfonická i komorní tvorba, objeví se i dosud nehrané opery a balety. Mozartovo dílo bude dominovat i na festivalech Pražské jaro a Pražský podzim. V den Mozartova narození, tedy 27. ledna, se ve Stavovském divadle uskuteční slavnostní koncert České filharmonie. Hudební lahůdku obstará 1.května ve Stavovském divadle vystoupení Berlínské filharmonie s Danielem Barenboimem a fenomenální italskou mezzosopranistkou Cecílií Bartoli, která v Praze vystoupí poprvé.

Vídeňští filharmonikové pod taktovkou indického dirigenta Zubina Mehta přednesou 13. května v Obecním domě hudbu Mozarta a Mahlera. V rámci Pražského jara 27. května v Rudolfinu uslyšíme recitál slovenské legendy, sopranistky Edity Gruberové. Pozvání přijal i